eXTReMe Tracker
เชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ปี2557
      เชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ พบกับการประกวดพืชผลทางเกษตร นางงามจะนะ นางงามทิฟฟานี และการแสดงบนเวที การแสดงจากดารา นักร้อง อีกมากมาย (ดู: 254)


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”
         พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพสกนิกร ชาวไทยตามปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม (ดู: 1333)


ข่าวทั่วไป : ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้ากินข้าวยำสัญจร ประจำเดือน สิงหาคม ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 (ดู : 10)
ข่าวสารภาครัฐ : เชิญร่วมงานอำเภอจะนะยิ้ม เคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าหมอไทร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ดู : 567)
ข่าวสารภาครัฐ : เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.สะพานไม้แก่น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 (ดู : 473)
ข่าวหน่วยงาน : เชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ปี2557 (ดู : 254)

 
อำเภอสะเดา : โครงการนายอำเภอพบปะประชาชนต.ท่าโพธิ์ (ดู : 12)
อำเภอจะนะ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้ากินข้าวยำสัญจร ประจำเดือน สิงหาคม ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 (ดู : 10)
อำเภอเมือง : โครงการดนตรีชายหาด คนในชาติปรองดอง (ดู : 118)
อำเภอจะนะ : เชิญร่วมงานอำเภอจะนะยิ้ม เคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าหมอไทร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ดู : 567)

อบต.ขุนตัดหวาย: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2554 (ดู 104)
อบต.ขุนตัดหวาย: อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (ดู 103)
อบต.สะกอม(จะนะ): อบต.สะกอม รายงานรับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2554 (ดู 119)
อบต.สะกอม(จะนะ): อบต.สะกอม ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) (ดู 102)
 
 
 
 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมษายนครั้งที่ 4/2556 (ดู : 601)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กุมภาพันธ์ครั้งที่ 2/2556 (ดู : 1244)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มกราคม ครั้งที่ 1/2556 (ดู : 1021)
จังหวัด         สงขลา
อำเภอ            จะนะ
พื้นที่      502.98 ตร.กม.
ประชากรชาย   47,733 คน
ประชากรหญิง  48,576 คน
รวม                  96,305 คน

หน่วยงาน ๓ เทศบาล ได้แก่
๑.เทศบาลตำบลจะนะ
๒.เทศบาลตำบลบ้านนา
๓.เทศบาลตำบลนาทับ  และ
๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบล


กิจกรรมการประกวดร้องเพลงธงชาติ ระดับอำเภอ วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านนา

รอมฏอมสัมพันธ์

กรงนกขันเงิน-ขันทอง

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30/07/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/56
ที่ว่าการอำเภอจะนะ ถนนราษฎร์บำรุง อำเถอ จะนะ จังหวัด สงขลา
โทรศัพท์ 0-7420-7079 โทรสาร 0-7420-7079 E-mail:info@chana-sk.go.th
© Copyright 2007. Chana-sk.go.th.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation