eXTReMe Tracker
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวง
      ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันอาทิตย์ที่6 เมษายน 2557 เวลา 08.00น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ พร้อมพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ปลอม1พาน (ดู: 60)


นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน
         นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน (ดู: 4672)


ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้าฯ และโครงการเข้าวัดวันพระ ประจำเดือน เมษายน 2557 (ดู : 65)
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวง (ดู : 60)
ข่าวทั่วไป : ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้ากินข้าวยำสัญจร ประจำเดือน มีนาคม ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 (ดู : 59)
ข่าวทั่วไป : "โครงการเข้าวัดวันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ในวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557 (ดู : 196)

 
อำเภอสทิงพระ : การประชุมการจัดกิจกรรม (ดู : 27)
อำเภอสทิงพระ : การประชุมการจัดกิจกรรม "วันลูกโหนด" ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู : 27)
อำเภอเมือง : อำเภอเมืองสงขลา ชุดรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ๒ คน (ดู : 37)
อำเภอเมือง : อำเภอเมืองสงขลา ช่วยเด็กพลัดหลงส่งผู้ปกครอง (ดู : 31)

อบต.ขุนตัดหวาย: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2554 (ดู 104)
อบต.ขุนตัดหวาย: อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (ดู 103)
อบต.สะกอม(จะนะ): อบต.สะกอม รายงานรับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2554 (ดู 119)
อบต.สะกอม(จะนะ): อบต.สะกอม ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) (ดู 102)
 
 
 
 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมษายนครั้งที่ 4/2556 (ดู : 517)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กุมภาพันธ์ครั้งที่ 2/2556 (ดู : 1000)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มกราคม ครั้งที่ 1/2556 (ดู : 890)
จังหวัด         สงขลา
อำเภอ            จะนะ
พื้นที่      502.98 ตร.กม.
ประชากรชาย   47,733 คน
ประชากรหญิง  48,576 คน
รวม                  96,305 คน

หน่วยงาน ๓ เทศบาล ได้แก่
๑.เทศบาลตำบลจะนะ
๒.เทศบาลตำบลบ้านนา
๓.เทศบาลตำบลนาทับ  และ
๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบล


ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้ากินข้าวยำสัญจร ประจำเดือน มกราคม ในวันพุธที่ 22 มกราคม2557

นายอำเภอจะนะ มอบงบสนับสนุนวัด/มัสยิด ตามโครงการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูด

ผลิตภัณฑ์จักสานกลุ่มแม่บ้าน บ้านทุ่งเอาะม.2 ต.สะพานไม้แก่น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/04/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/56
ที่ว่าการอำเภอจะนะ ถนนราษฎร์บำรุง อำเถอ จะนะ จังหวัด สงขลา
โทรศัพท์ 0-7420-7079 โทรสาร 0-7420-7079 E-mail:info@chana-sk.go.th
© Copyright 2007. Chana-sk.go.th.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation