eXTReMe Tracker
เชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2557
      เชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ พบกับการประกวดพืชผลทางเกษตร นางงามจะนะ นางงามทิฟฟานี และการแสดงบนเวที การแสดงจากดารา นักร้อง อีกมากมาย (ดู: 530)


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”
         พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพสกนิกร ชาวไทยตามปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม (ดู: 1703)


ข่าวทั่วไป : เชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ศาลาประชาคม(หลังใหม่) ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ดู : 811)
ข่าวทั่วไป : ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้ากินข้าวยำสัญจร ประจำเดือน สิงหาคม ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 (ดู : 159)
ข่าวสารภาครัฐ : เชิญร่วมงานอำเภอจะนะยิ้ม เคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าหมอไทร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ดู : 716)
ข่าวสารภาครัฐ : เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.สะพานไม้แก่น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 (ดู : 611)

 
อำเภอนาหม่อม : โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ดู : 19)
อำเภอนาหม่อม : โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู : 17)
อำเภอนาหม่อม : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ (ดู : 21)
อำเภอนาหม่อม : ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ (ดู : 23)

อบต.ขุนตัดหวาย: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2554 (ดู 104)
อบต.ขุนตัดหวาย: อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (ดู 103)
อบต.สะกอม(จะนะ): อบต.สะกอม รายงานรับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2554 (ดู 119)
อบต.สะกอม(จะนะ): อบต.สะกอม ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) (ดู 102)
 
 
 
 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมษายนครั้งที่ 4/2556 (ดู : 654)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กุมภาพันธ์ครั้งที่ 2/2556 (ดู : 1418)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มกราคม ครั้งที่ 1/2556 (ดู : 1181)
จังหวัด         สงขลา
อำเภอ            จะนะ
พื้นที่      502.98 ตร.กม.
ประชากรชาย   47,733 คน
ประชากรหญิง  48,576 คน
รวม                  96,305 คน

หน่วยงาน ๓ เทศบาล ได้แก่
๑.เทศบาลตำบลจะนะ
๒.เทศบาลตำบลบ้านนา
๓.เทศบาลตำบลนาทับ  และ
๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบล


17/09/57 เวลา 09.00-16.00 น.กิจกรรมกาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอย

งานของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ

กรงนกขันเงิน-ขันทอง

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/56
ที่ว่าการอำเภอจะนะ ถนนราษฎร์บำรุง อำเถอ จะนะ จังหวัด สงขลา
โทรศัพท์ 0-7420-7079 โทรสาร 0-7420-7079 E-mail:info@chana-sk.go.th
© Copyright 2007. Chana-sk.go.th.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation