ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
อำเภอจะนะ
พื้นที่ 502.98 ตร.กม.
ประชากรชาย 47,733 คน
ประชากรหญิง 48,576 คน
รวมทั้งหมด 96,309 คน
เทศบาล/อบต. 15 แห่ง

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงควา...

ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------